Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
2009-11-05

Alfred, handelsmannen

Lawe Söderholms episka mastodontverk »Alfred, handelsmannen« är inte bara berättelsen om en man, utan också berättelsen om Norrland, om Sverige och Finland och om hur det gick till när de okända trakterna befolkades och samhällen växte fram längs med kusten. Utgiven i samarbete med Podium Distribution. Läs mer