Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Grattis Anneli Östlund som fått ett stipendium

Anneli Östlund, foto: Sune Henningsson/Panoramabild »... som i sina dikter och sin prosalyrik visar ett säkert form- och bildspråk. I dikterna finns ett tydligt subjekt och en ung blick som med en viss tillförsikt ser sig om i en oviss värld. En fin kontrastverkan uppnås mellan iakttagelserna av livet i stort och de vardagliga naturiakttagelserna som även speglar diktjagets egna känslor.« Fina ord från Kulturnämnden i Uppsala som ger Anneli Östlund ett stipedium.