Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Allt annat än lagom«
Allt annat än lagom - Tre essäer om människor och gränser Gränser tycks vara viktiga i det mänskliga umgänget. Vi drar gärna gränser mellan rätt och fel, tillåtet och otillåtet, skönt och fult. I Allt annat än lagom - Tre essäer om människor och gränser diskuterar Bo Andersson synen på fetma, den kära tradtionen att skriva "strunt" och konflikten mellan arbete och lättja.