BOKFÖRLAGET PODIUM ger ut böcker på minoritetsspråk och klassiker i nytryck. PODIUM DISTRIBUTION hjälper medlemmar i Författarcentrum att ge ut nyskrivna och tidigare utgivna böcker.

Läs mer

 

 

 Strindberg på de nationella minoritetsspråken!

Snart kommer Strindberg att tala samiska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Läs mer om projektet här.

 

 

 

 
 
Olle Johansson i Biblioteksbladet
Olle Johansson»Olle Johansson formulerar sig kring vardagens ibland förbisedda spänningar«, heter det i en intervju med författaren till Roffes Livs, Cykel och Rabarber i Biblioteksbladet. Läs artikeln här.