Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
BTJ hyllar »Allt annat än lagom«
Allt annat än lagom »Boken är välskriven och författaren har bred beläsenhet, som han förmår förmedla på ett njutbart och pedagogiskt sätt. Han rör sig på ett befriande fritt sätt genom historien och över genregränserna när han ringar in sina ämnen. Detta utan att explicit blanda in sig själv och sina egna privata erfarenheter. Det rör sig om lättillgängliga och högkvalitativa essäer som ger en stunds bildande och trivsam läsning. Jag rekommenderar dem varmt.« Så skriver BTJ:s Peter Björkman om Bo Anderssons »Allt annat än lagom«.