Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Bengt Erasmies dikter på franska
Bengt Erasmie , som 2008 gav ut sin diktsamling »Vid sidan av tiden (med jorden runtomkring)« på Podium Distribution, får nu en vidgad läsekrets. Den prestigefyllda franska litteraturtidskriften Europe (grundad 1923 och med prenumeranter i ett sextiotal länder) publicerar nämligen i sitt aprilnummer ett urval av hans dikter. För översättningen svarar poeten själv. Förra året förekom också dikter av Erasmie i bretonska An Amzer (nr 46), och inom kort kommer andra dikter ur »Vid sidan av tiden« i nästa nummer (det hundrade) av den ansedda poesitidskriften Arpa.