Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Libido« av Carl Axel Gyllenram
 Carl Axel Gyllenrams nya bok »Libido« utspelar sig på ett isolerat sanatorium i Västerbotten, där en svindlande kärlekshistoria tar sin början. Året är 1934 och på sanatoriet i Hällnäs behandlas patienter för tuberkulos. Olle, inlagd utan att själv tro på sin diagnos, och hans käresta Lisa dras in i ett spel med överläkaren och hans hustru – ett spel som snabbt får ödesdigra konsekvenser.