Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »El Camino« av Karl G. och Lilian Fredriksson
 »El Camino – Historia och legender kring pilgrimsvägen till Santiago de Compostela« av Karl G. och Lilian Fredriksson är en bok där författarna ämnar att vara »reflekterande pilgrimer«. De har försökt fånga pilgrimskapets essens, vad det är som driver en människa ut på vägarna, liksom den historia, de religiösa och kulturella föreställningar, de myter och legender, som följer pilgrimsvägen till katedralen i Santiago de Compostela, där aposteln Jakobs kvarlevor är begravda.