Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Kroppsliga behag och obehag« av Bo Andersson
 Vad som anses normalt och avvikande är ofta en hänsynslös gränsdragning, särskilt när det gäller kroppen. Men idealen har ständigt skiftat i skilda tider och kulturer – något tidlöst och allmängiltigt skönhetsideal har aldrig funnits. I bokens fyra essäer hämtar Bo Andersson exempel och resonemang från många håll – från mytologi och skönlitteratur, från historia och nutid, från forskning och fabulering.