Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Sjöbodsvarning« av Elisabeth von Hofsten
 Priset för lyckan att stå och diska i en sjöbod blev för högt för Elisabeth von Hofsten . Drömläget på Västkusten förvandlades till krisläge när Tanums kommun gjorde frågan om hennes sjöbod till ett pilotfall. »Sjöbodsvarning« är dokumentationen av hur en svensk kommun tolkar Plan- och bygglagen, hur fyra enkla frågor utlöser en allt snurrigare karusell av turer. Men det är också en berättelse om en kvinnas kamp mot misshandel – långt efter gärningsmannens död.