Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Det allomfattande penseldraget« av Carinne Löfgren-Williams

 I »Det Allomfattande Penseldraget« presenteras holism ur en konstnärs perspektiv. Carinne Löfgren-Williams lägger fram ett urval av frågor, ett kaleidoskop av tankar, för att försöka skapa förståelse för det oförståeliga. Resan går genom kvantfysikens atomer och kvarkar, till österlandets gamla filosofi och världsreligionernas gemensamma grunder, till konsten och poesin. Allt sammanflätas genomgående av frågan: Kan helhet gömma sig i tidens kaos?

 

En utställning med temat  Det allomfattande penseldraget öppnar på Stocksundstorps gård den 6 maj.