Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Att vara eller inte« av Bo Andersson
 I sin nya bok »Att vara eller inte« visar Bo Andersson hur olika tider och kulturer sett och ser på den som tar sitt liv. Statistiken kan ge besked om skillnader mellan män och kvinnor och mellan unga och gamla, men skönlitteraturen kan ofta ge oss möjligheter till en djupare förståelse. Författaren är generös med exempel från romaner, film och teater – från Shakespeare till autentiska avskedsbrev och debattböcker.