Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Ny bok! »Gulê och Sino« av M. Emin Bozarslan
 Nu kommer den kurdiska folksagan »Gulê och Sino« av M. Emin Bozarslan för första gången i svensk översättning. Boken består av tre sagor som hänger samman, varav en av dem är Gulê och Sino. De här folksagorna från norra Kurdistan, och alla andra kurdiska folksagor, är en viktig del av den kurdiska muntliga litteraturen. I hundratals år har sagorna berättats av sagoberättare inför kurdiska folksamlingar. M. Emin Bozarslan är numera bosatt i Sverige, och har ett rikt författarskap bakom sig sedan debuten 1964.