Författarcentrum Östs styrelse tvingas lägga ner bokförlaget Podiums verksamhet. Beslutet om nedläggningen togs den 30 september. De böcker som givits ut under 2014 kommer dock fortsätta att säljas några månader in på 2015. 

Läs mer

 

 

Active ImageStrindberg på de nationella minoritetsspråken!

Nu har vi sett till att Strindberg talar nordsamiska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Läs mer om projektet här.

 
 
Romska Strindbergnoveller släpps i Malmö

Det är dags för den tredje releasen i Podiums Strindbergserie för Sveriges nationella minoritetsspråk. Boksläppet av Noveller på romani chib sker i Malmö, hos Studiefrämjandet, torsdag 3 april 12.00, i samarbete med Malmö Ungdomscentral, Iris-skolan och Romskt Informations- och Kunskapscenter. Noveller på romani chib innehåller fem noveller ur Strindbergs Giftas I-II, översatta till fem romska dialekter, samt ett nyskrivet förord av Hans Caldaras. Kulturproducenten Mirsad Sahiti presenterar boken tillsammans med Podium och romska sakkunninga berättar om vikten av litteratur på romani. Dessutom blir det läsning på samtliga dialekter och allt ramas in av romsk musik.