Start arrow Om Podium
Podiums verksamhet nedlagd

Författarcentrum Östs styrelse har beslutat att lägga ner Podiums verksamhet. Anledningen är att verksamheten i sin nuvarande form inte längre går att finansiera långsiktigt. Då Podiums smala men viktiga utgivning inte alstrar en vinst är den beroende av bidrag utifrån. Sedan 2011 kan vi inte längre söka verksamhetsbidrag, utan bara bidrag till konkreta projekt. Det gör att all kontaktskapande verksamhet, projektutveckling, kansliarbete, löpande hyra och löneutbetalningar som faller utanför ett konkret projekt idag inte går att finansiera. Ett icke beviljat projektstöd skulle innebära en förlust, varje projekt en risk, i en ekonomi som redan saknar marginaler.

 

De böcker som givits ut under 2014 kommer dock att fortsätta säljas en bit in på 2015. Övriga titlar i vår utgivning kommer i många fall att föras över till andra distributörer och kommer fortsättningsvis att kunna beställas i nätbokhandeln och vanliga bokhandlar.