2010

Knaus ROYALE 580 UK

195000 kr

2023

Adria Altea 502 UL

319000 kr

2024

KABE Royal 560 XL KS

666241 kr

2017

KABE Smaragd 540 GLE B2 KingSize

289000 kr

2021

Polar 560 LB Edition

419000 kr

2020

KABE Royal 600 XL KS

499000 kr

2022

KABE Estate 660 DGDL KingSize

550000 kr

2024

KABE Ametist 560 GLE B2 KS

592155 kr

2023

Polar 730 FDCXA Edition

697350 kr

2024

Polar 650 FDC Blueline

650300 kr

Rulla till toppen